Kuohun kyläyhdistys ry

KUOHU-INFO
tiedoitteet

Kuohun nuorisoseura ry

Kuohun kyläyhdistyksen tiedoitteet

VirWe 450 -hanke


Vesangan ja Kuohun kylät hakivat JyväsRiihi ry:ltä eu-rahoitteista tiedottamishanketta. Hanke saatiin käyntiin lokakuussa 2009 ja se kuuluu Manner-Suomen maaseudun 2007 - 2013 kehittämiseohjelmaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä kylien keskinäistä verkostoitumista ja yhdessä tekemistä sekä kehittää yhteistä tiedottamista ja markkinointia. Tavoitteiden ja toimenpiteiden avulla lisätään kylien asuinviihtyisyyttä, toiminta-aktiivisuutta ja kehitetään paikalliskulttuuria.


Toiminta organisoidaan sitä varten perustetuilla hankeryhmillä, jotka koostuvat paikallisista kyläaktiiveista ja työ suoritetaan suurimmaksi osaksi talkootyönä. Ostopalveluja käytetään www.sivujen, lehden, esitteiden ja muiden painomateriaalien ulkoasun suunnittelussa ja painossa. Hankkeeseen palkataan 11,5kk ajaksi 40% työajalla oleva hankevetäjä


Hankkeen aikana on toteutettu: 4 kertaa vuodessa ilmestyvä YhtäKylää -lehti, esite Vesangan ja Kuohun kylistä, esite kylätaloista. Kylien yhteisiä tapahtumia ovat olleet siivouspäivä, liikuntapäivä sekä YhtäKylää -päivä, joka pidettiin 24.7.10 Myös kylien www-sivuja on kehitetty palvelemaan paremmin kyläläisiä. Hankkeen tiedotustilaisuus Vesangan, Kuohun, Saukkolan ja Sarvenperän kyläaktiiveille pidettiin 5.2.10.

Hanke jatkuu 31.3.2011 saakka. Hanke rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Leader-toimintaryhmä: JyväsRiihi ry


Logot